DEPARTAMENT D'HISTÒRIAAdreça

Plaça Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Telf. 70.21.02 - Fax 70.20.50
Direcció del departament
Personal docent
Personal d'administració i serveis
Becaris i investigadors associats
Àrees de coneixement
Centres on imparteix docència
Grups de Recerca
Serveis de Recerca
Doctorat
Congressos i reunions científiques
Investigadors (GREC)
Tutories
Revistes i col·leccions
 Reglament del Departament d'Història  i legislació universitària
Índex de qualitat de revistes
 Itac@mpus


Jaume Vicens Vives a la UdL
5 i 12 de març de 2010
Programa

Estudis presentats a la sessió de didàctica de les ciències socials a l'ensenyament sencundari
http://altaedatmitjana.blogspot.com/
http://viurealedatmitjana.blogspot.com/
http://cartomedcat.blogspot.com
http://arqueopaisatge.blogspot.com
http://paisatgecat.blogspot.com